Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor

Son yurt yangınları ve diğer facialar sırasında yaşananlar, kurumların kamu ya da özel fark etmeksizin acil durumlara hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Buradan çıkan net sonuç ise Acil Durum Planları, Tatbikatları Önemsenmiyor gerçeği…

Acil Durum kavramı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‘te 4. Maddede tanımlanıyor… Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller…

Buradan anlaşıldığı üzere acil durumlar,kurumların konumlarına, çevresel ve fiziki durumlarına, doğal şartlardan etkilenme derecelerine, kalite yönetim kavramı merkezine olan uzaklıklarına,çalışan ve müşteri profiline kadar bir çok parametrenin analizi sonucu, Risk Değerlendirme ekibi tarafından belirleniyor. Daha açık bir ifadeyle işletmenin (kurumun) karşılaşabileceği facialar saptanıyor. Bunu yaparken de tıpkı Rik Değerlendirmedeki olasılık gibi, geçmiş yaşanmışlıklardan, kayıtlardan faydalanılıyor. Genel olarak şehir hayatında yangın, deprem, su baskınları, fırtına, sabotaj ve terör saldırıları acil durum kapsamına alınıyor.

Kisgud başkanı Şahbender Korkmaz’a göre, son zamanlarda meydana gelen yurt yangınları ve diğer facialar sırasında yaşananlar, kurumların kamu ya da özel fark etmeksizin acil durumlara hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Acil durumlara hazırlıklı olmanın ilk koşulu da Ayrıntılı Acil Durum Planları (AADP) hazırlamaktır. Acil Durum Planı yönetmelikte; Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlar olarak tanımlanıyor.Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere söz konusu işlemleri yapacak elemanların teknik kapasitelerinin uygun olması gerekiyor. Yönetmelikte belirtildiği sayılarda İlk yardım, koruma, kurtarma ve söndürme ekipleri için standartlara uygun eğitim alma şartları getiriliyor.

Yangınlardaki Acı Bilançonun Nedenelerİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği Başkanı Şahbender Korkmaz,  son günlerdeki yangınlardaki bilançonun ağır olmasının kökeninde iş güvenliği ilkelerinin dikkate değer bulunmaması yatıyor.  Yönetici sorumsuzluğu ve bilgisizlik var. Korkmaz’a göre mevzuat açısından son yaşanan süreçte en ufak bir sorun yok. Esas mevzu, yetersiz veya kararlı olmayan denetimler ile bina sorumlularının vurdumduymazlığı. Yangınların özellikle kış aylarında çoğunluk elektrik kökenli olmasının nedeni ise yine Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği başta olmak üzere 6331 Sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerine aykırı durumlar ve davranışlar…

Yangınların çıkış nedenleri bir tarafa, yangın sonu ağır bilançoların nedeni ise yetersiz, yanlış tahliye olgularıdır. Hatta tahliye olamayışı, insanların boğularak veya yanarak ölümlerine neden olmaktadır.

Önleyici yaklaşımlar yanında olası, yani önlenmeyen felaketler sırasında ve sonrasında bir plan dahilinde tahliyelerin yapılması belirlenen güvenli bölgeye en yakında ulaştırılması tüm çalışanların, misafirlerin kısaca tüm maruz kalanların en doğal hakkıdır.

Bilgitor

Yazar hakkında bilgi bilgitor

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.