Anatomi Nedir?

Anatomi Nedir? Anatominin alt bölümleri ve anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

Yunanca’dan dilimize Anatomi olarak geçen kavram, tüm canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalını ifade etmektedir.
İnsan Anatomisi, temel tıp bilimlerinden biridir ve insan vücudunu oluşturan organların tanımlanması, büyüklük, şekil gibi özelliklerinin saptanması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların ilgili hekimlik alanlarına uygulanmasıyla alakalı bilimsel çalışma alanıdır. Zootomy, hayvan anatomisi alt dalıdır ve hayvanlarla ilgilenmektedir. Bitki anatomisi (phytonomy) ise bitkilerle ilgilenen alt daldır.

İnsan ve hayvan anatomisiyle ilgilenenler sadece hekimler değildir. Başta ressamlar olmak üzere bir çok sanatçı için ilgi odağını oluşturur. Ressamlar çizimlerini oluştururken anatomik özellik ve bilgilerinden faydalanmaktadır. Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre farklı isimler alabilmektedir.

Anatominin alt bölümleri

Topografik anatomi: Anatominin bu alt dalı, vücut yapılarını bölge bölge inceler.
Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların bir araya gelmesiyle meydana gelen organ sistemleri seviyesinde ele almaktadır.
Karşılaştırmalı anatomi: Veteriner hekimlerin eğitiminde kullanılmaktadır. İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki farklı ve benzer tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalıdır.
Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır.
Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili alt dalıdır.
Gelişimsel anatomi: Embriyoloji
Mikroskobik anatomi: Histoloji
Patolojik anatomi: Anatomopatoloji
Radyolojik anatomi: Radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve organlar arası ilişkilerin incelenmesidir.

Anatomi Nedir?
İnsan kafasının anatomisi

Anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

Solunum sistemi
Dolaşım sistemi
Ürogenital sistem
Sindirim sistemi
Sinir sistemi
Endokrin sistem
Deri
Kaslar
Kemikler
Kıkırdaklar
Eklemler
Ligamentler (Bağlar)

İlgili Yazılar

Yazar: bilgitor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.