Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Bilimsel Düşünce Nedir? Bilimsel Düşüncenin Önemi

Bilim Nedir? Bilim İnsanı Kime Denir?

Bilim, osmanlıca’da ilim, önceleri bilgi terimiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Günümüzde bilim terimi; olayların yasalarını bulmak amacıyla yapılan araştırmaları ifade etmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikte doğrulanan bilgidir. Bilim nesnel yani kişisel düşüncelere değil de gözlenebilir olgulara dayanır. Mantıksaldır, araştırma sonuçları tutarlılık gösterir.Anlama, açıklama ve kontrol gibi işlevleri vardır. Bilim tarafsızdır, akla ve deneye dayanır ve herkese açıktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde bilim şu şekilde tanımlanmıştır:
• Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi
• Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi
• Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve
yöntemli araştırma süreci

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Gözlenebilir olgulara dayanması özelliğinden dolayı Olgusaldır.
Araştırma sonuçlarının tutarlı olması özelliğiyle Mantıksaldır
Bilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır. Bu nedenle Genelleyicidir
Nesneldir (Objektif)  bireyin kişisel görüşünden bağımsızdır.
Eleştiricidir

Bilimin Üç Değeri Nedir?

Pratik Değeri: Bireysel – toplumsal yaşantımıza teknolojik yararı
Entelektüel Değeri: İnsanın bilme isteğini tatmin evreni anlama olanağı.  Bilimsel düşünce kazandırmak
Ahlaki Değeri: Bilimsel düşünce dürüst,  tarafsız olmak karşılaşılan problemleri
sabırlı,  ayrıntılı,  uzak görüşlü biçimde ele almak (ahlak – erdemin özellikleri)

Bilim İnsanı Kime Denir?

Bilim insanı ya da bilimci, evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan insandır. Daha genel anlamıyla bilim insanı; bilimsel yöntem kullanan bireydir. Kişi bilimin bir veya birden çok alanında uzman olabilir. Bilim insanları; fiziksel, matematiksel ve sosyal alanlar da dahil olmak üzere bilimin tüm alanlarında araştırmalar yaparlar. Bilim insanları, olaylar hakkında sorgulama yapan, soru soran ve bu soruları sistematik olarak yanıtlama yoluna giden insanlardır. Bilim insanları, doğaları gereği meraklı ve iyi organize insanlardır (bkz: Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri).  Diğer insanların aksine, bilim insanları bir şeyleri gözlemleme yeteneğine ve gözlemlediklerinde bir şeyler görebilme yetisine sahip olurlar.

Bilimsel Düşünce Nedir?

Yukarıda yapılan bilim tanımına uygun düşünce tarzına bilimsel düşünce denir. Bilimsel Düşünce,
entelektüel standartları olan geniş ve çok önemli bir kavramdır. Bilimsel düşünce, bilim ve teknolojideki gelişmelerin temelidir. Açıklık, doğruluk, kesinlik, derinlik, akılcılık gibi kriterleri olan bilimsel düşünce; etkin iletişim, sorun çözme becerisi, bilimsel geliştirme becerisi ve bilimsel yetenek gibi özellikler gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Frajil X Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
Önceki Frajil X Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
Çocuklara Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?
Sonraki Çocuklara Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?