Category: Edebiyat

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri ve Konuları 0

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri ve Konuları

Bir divan edebiyatı şiir biçimi olan Mesnevi, aruz ölçüsüyle yazılmaktadır. İran Edebiyatında ortaya çıkmıştır ve Fars, Arap ve Osmanlı edebiyatında önemli yer tutmaktadır. Mesneviler, kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşmaktadır. Mesnevinin Özellikleri ve Konuları Mesneviler aşk, dini ve tasavvufi, ahlaki-öğretici, savaş ve kahramanlık, mizah gibi türlü...

Karagöz ve Hacivat Hakkında Bilgi 1

Karagöz ve Hacivat Hakkında Bilgi

Karagöz; deve ya da manda derisinden yapılan ve tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklara takılıp arkadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Oyun adını başkişisi olan Karagöz’den almaktadır. Gölge oyununun kaynağı Güneydoğu Asya ülkeleri olarak kabul edilir....

Halit Ziya Uşaklıgil'in Tüm Eserleri 0

Halit Ziya Uşaklıgil’in Tüm Eserleri

Günümüzde en çok bilinen romanlardan olan Aşk-ı Memnu’nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünun romancılarındandır. Batılı anlamda roman yazma geleneğini başlatmıştır. Türk romanına büyük katkısı olan yazarın en ünlü yapıtı olan Aşk-ı Memnu, ilk büyük Türk romanı olarak kabul görmektedir. Halit Ziya Uşaklıgil, romanlarının yanında...

Türk Edebiyatında Roman 0

Türk Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan batılılaşma süreci, edebiyatımıza roman türünün girmesini de sağlamıştır. Roman, edebiyatımıza bir tür olarak girmesi Fransız yazar François Fenelon tarafından yazılan Telamak adlı romanla olmuştur. Yusuf Kamil Paşa tarafından Türkçe tercümesi 1859’da eser, 1862 yılında Tercüme-i Telemak adıyla yayımlanmıştır. Bu eserin...

Bilimkurgu Nedir? Roman, Sinema ve Hikayede Bilimkurgu 0

Bilimkurgu Nedir? Roman, Sinema ve Hikayede Bilimkurgu

İngilizce science fiction, Türkçede bilimkurgu ve bilim kurgu olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) ya göre bilim kurgu, Dil Deneği Sözlüğüne göre de bilimkurgu şeklinde yazılmalıdır. Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman, vb. olarak tanımlanır. Bilimkurgunun sinema, romanve hikayede önemli örnekleri vardır. Klasik...

Bayburtlu Zihni Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri 0

Bayburtlu Zihni Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

MEB Tarafından Önerilen 100 Türk Edebiyatçısı arasında yer alan Bayburtlu Zihni şiir, destan ve yergileriyle ünlüdür. Bayburtlu Zihni, 1975 yılında adından da anlaşılacağı üzere Bayburt’ta doğdu. Ancak asıl adı Mehmed Emin’dir. Zihni ise takma adıdır. Erzurum Medresesinde başladığı eğitimine Trabzon Medresesinde devam etti. Daha sonra...