Category: Kültür Sanat

Kültür ve sanat kategorisinde Tv dünyası haberleri, popüler diziler, edebiyat ve şiire yer verilmektedir.

Sabahattin Ali ve Yaşadığı Dönem 0

Sabahattin Ali ve Yaşadığı Dönem

“Şüphesiz, kitleye bir şeyler vermek isteyen ve onda daha iyi bir hayata varmak arzuları uyandıran sanat, bu temel görevini ilkel bir biçimde değil, gelişkin bir biçimde yerine getirecektir. Bunun için öncelikle çağdaş görüş, buluş ve tekniklerden yararlanacaktır. Çünkü, gerçekten halkçı olan sanat halk kitlelerinin meselelerini...

İlk Çağ Yerleşim Yerlerinden Bir Örnek Çatalhöyük 0

İlk Çağ Yerleşim Yerlerinden Bir Örnek Çatalhöyük

Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) 2002 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1405 liste sıra no ile alınan, ülkemizin en önemli kültür varlıklarından olan Çatalhöyük Neolitik Kenti Konya’nın Çumra ilçesinde bulunmaktadır. İnsanlık tarihi önemli toplumsal gelişmelere sahne olmuştur. Bu gelişim evrelerinden biri de yerleşik toplumsal hayata geçiş...

Le Monde Gazetesine Göre Son 10 Yılın En İyi Filmleri 0

Le Monde Gazetesine Göre Son 10 Yılın En İyi Filmleri

Avrupa’nın en saygın ve popüler kültür sanat sayfasına sahip olan Fransız Le Monde gazetesi zaman zaman okurlarına, en iyiler listeleri hazırlamakta. Bu listelerde dönemlere göre en iyi 100 roman, en iyi 10 şarkı ya da som 100 yılın en iyi filmleri gibi listeleri ekliyor. Bu...

Sinefili Nedir? 0

Sinefili Nedir?

Son günlerin popüler terimlerinden biri olan sinefili, kısaca sinema aşkı olarak ifade edilebilir. Sinema tutkusu – aşkı kavramı tanımlamasının çağrışım zenginliği nedeniyle çok tartışılmaktadır. Sinefili kimilerine göre diğer tüm bağımlılıklar, aşırılıklar nedeniyle ruhsal açıdan sorunlu bir durumdur. İnsanlık tarihi, kültürü ve gelişimi için mükemmel bir...

Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi 0

Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi

Klasik Türk Müziği, günümüzde Türk Sanat Müziği adıyla anılmaktadır.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerek saltanat ve saray çevresini simgelediği gerekse metotsuzluğu, notayı kabul etmemesi ve yılların getirdiği yozlaşmadan dolayı gözden düşmüştür. 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığının aldığı bir kararla bütün okullarda Klasik Türk müziği eğitimi kaldırılmıştır....

0

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri, Kısaca

Türklerin ilk yazılı eseridir. Doğu Göktürklerin tarihine Işık tutar. Söylev türünde yazılmıştır. Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir. Hem dini hem de din dışı konular işlenmiştir. Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir. Türk tarihini, toplumun...