Category: Psikoloji

Savaşların İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri 0

Savaşların İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Savaşların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan makale yazmak için, insanlık tarihinin en büyük savaşlarını hatırlamak gerekli. 1. Dünya Savaşı nedeniyle 8.556.315 kişi ölmüş, 21.219.452 kişi yaralanmış ve 7.750.945 kişi ise kayıp veya esir olmuştur. 2. Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaklaşık 42 milyon sivil ve...

Hayal Kırıklıkları İle Başa Çıkma Yolları 1

Hayal Kırıklıkları İle Başa Çıkma Yolları

Çok istediğimiz ya da umduğumuz bir şey gerçekleşmeyince üzüntü duyarız. İşte bu duygu hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığına uğramak kişisel özelliklere göre bazen etkisi uzun süren bir mutsuzluk hali yaratabilir. Bir çok insan hayal kırıklığının doğurduğu rahatsızlık veya hoşnutsuzluğu atlatmakta zorlanmaktadır. Hayal kırıklığı yaşamın bir çok...

Motivasyon Nedir? Motivasyona Neden İhtiyaç Duyarız? 0

Motivasyon Nedir? Motivasyona Neden İhtiyaç Duyarız?

Günlük yaşantımızda,işte, evde, okulda veya etkinlikler sırasında kullanılan motivasyon bireyin hareketini ve davranışını başlatan itici bir güçtür. Motivasyon davranışın, harekete geçişin enerjisini sağlayan güdüdür. Bu nedenle çok önemlidir. Yeterince ve gerektiği kadar motive olunmadan başlanan bir çalışmanın sonuçları başarılı olamaz. Bir içsel güç olarak motivasyon,...

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (Sosyopati) Nedir? 0

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (Sosyopati) Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu veya diğer adıyla sosyopati, psikopati ile alâkalı bir psikolojik bozukluktur (düzensizliktir). Bir sosyopatı bir psikopattan ayıran özellik, patolojidir, yani semptom farklılığıdır. Psikopati, sosyopatiye göre daha ağır bir bozukluk olup, sosyopatide görülen semptomlara ilâveten özellikle ahlâka aykırı davranışlar ihtiva eder. Sosyopatiye sosyal çevrenin...

Psikodrama Nedir? 0

Psikodrama Nedir?

20. yüzyılın başlarında Jacob Levy Moreno tarafından geliştirilen psikodrama, bireyin grup içinde iyileştirilmesini hedefleyen bir grup psikoterapi metodudur. Moreno, iyileşmenin dinamik bir topluluk içinde kendiliğindenlik, yaratıcılık ve sevginin kullanılması durumunda başlayabileceğini savunmaktadır. Psikodrama, drama sanatının olanaklarından yararlanılarak, sistemli bir grup etkinliği oluşturulması yoluyla deneysel, psikolojik...

Narsisizm ( özseverlik) Nedir? 0

Narsisizm ( özseverlik) Nedir?

Narsisizm (İng. narcissism), kişinin kendisini olağan olmayacak şekilde ve abartılı olarak beğenmesidir. Kişinin kendine aşık olması gibi farklı tanımları yapılan Narsisizm için Öz Türkçe karşılık olarak özseverlik sözcüğü benimsenmiştir. Özseverlik, kişinin kendisine tapmasıdır. Bu davranışı sergileyen kişiye ise narsist denilmktedir. Freud’a göre Narsisizm, dış dünyadan...