Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre kirliliği kavramı, atmosfer, su kaynakları ve toprağın doğal yapısına müdahale eden faktörlerce bozulmasıdır. Çevre kirliliği, çevreye zararlı etkileri olan kimyasal atıklar nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.  Gelişen sanayi nedeniyle ,…

Read more »
Madencilik ve Diğer Kazı Faaliyetleri Sonrası Çevre

Madencilik ve Diğer Kazı Faaliyetleri Sonrası Çevre

Madencilik ve diğer kazı faaliyetleri sonrası doğanın yeniden eski haline getirilmesi mümkün değildir. Özellikle uzun süren madencilik faaliyetlerinde, milyonlarca yılda oluşan doğal yapının bir kaç yılda bozulması düşündürücü bir durumdur….

Read more »
Maden İşletmeciliği ve Çevre Sorunları

Maden İşletmeciliği ve Çevre Sorunları

Madencilikte ortaya çıkan çevre sorunları ve çevreye verilen zararın giderilmesi için yasal mevzuatın kapsamı ve denetimi çok önemli. Maden işletme aşaması sona eren ocakların, kaybedilen doğal yapının (topoğrafyanın) yeniden kazanılması…

Read more »
Fosfor Döngüsü

Fosfor Döngüsü

Fosforun litosfer, hidrosfer ve biyosfer boyunca hareket ettiği sürece Fosfor döngüsü denilmektedir. Fosfor döngüsü oksijen, karbon ve azot gibi elementlerin döngülerine kıyasla daha basittir. Fosfor gaz durumuna geçemez. Bu özelliğinden…

Read more »