Cinsel İstismar Nedir, Nasıl Önlenir?

Cinsel istismar, bir kimsenin başka kimse ya da kimseler tarafından cinsel olarak suistimale uğraması,  isteği dışında veya zorla başkalarının cinsel yönelimlerine alet edilmesi durumudur. Cinsel istismara genellikle kadınlar ve çocuklar (hem kız hem de erkek çocuklar) maruz kalmakla birlikte her cinsiyetten kimse de bu mağduriyeti yaşayabilmektedir. H meslek, ortam ya da zümrede cinsel istismar söz konusu olabilmektedir.

Cinsel İstismar Niçin Önlenemiyor?

Cinsel istismar aleni olarak yaşandığı gibi gizli biçimde de olabilir. Fiziki bir temasla, sözel olarak gerçekleşebilir. Dokunma (temas) cinsel istismarın fiili olarak meydana gelmesi anlamı taşır. Her sosyal sınıfta, konumda ve ortamda meydana gelebilme özelliğinden dolayı cinsel istismara karşı önlem almak zorlaşmaktadır. Cinsel istismar yakın çevre (içerden, yakınlardan,  tanıdıklardan)  kaynaklı yaşanabilir. Bu durumun tespiti veya ortaya çıkması gerçekten zordur.  Buna karşın dışardan, tanınmayan kişiler tarafından yapılan istismar kısmen daha kolay tespit edilir veya ortaya çıkarılır. Mağdurun ve failin tanıdık olduğu durumlarda, toplumsal kodlar ve baskılar nedeniyle, cinsel istismarla mücadele etmek zorlaşmaktadır.

Özellikle kurbanın yakınından gelen aile içindeki cinsel istismar vakalarında mağdurun yaşadığı ağır ruhsal ve fiziksel tahribat derinleşmektedir. Bu tarz bir istismarın farkına varılması ve müdahale edilmesi daha uzun bir süre alabilmektedir. Böyle bir durumda kurban daha derin ve büyük tahribatla baş başa kalacaktır.  Hele de sürekli tekrar eden bir istismar söz konusu ise kurban için geri dönüşü olmayan yıkımlar meydana gelecektir.

Cinsel İstismar Nasıl Önlenir?

Cinsel istismar cinsel şiddet de dahil olmak üzere sözsüz, jestler veya mimiklerle yapılanlardan tutun da tecavüze kadar geniş bir yelpazedeki durumları ifade eder.
Cinsel istismar her toplum ve katmanda karşılaşılan bir durumdur. Kapalı toplumlardaki istismar olaylarının  yaşanması durumunda ise ortaya çıkarılması epeyce zordur. Hem cinsel istismarın meydana gelişi hem de açığa çıkış süreci gizli kapaklıdır ve aile içinde olay kapatılır. Bu da kurbanların mutlaka alması gereken psikolojik destekten de mahrumiyeti doğurmaktadır.

Cinsel istismarın önlenmesinin hem eğitim hem davranış hem de hukuki boyutu öne çıkarılarak devletin bu konuda taraf olduğunun topluma deklare edilmesi şarttır.  Cinsel istismar, cinsel saldırı veya tecavüzün her koşulda ve her durumda suç olması gerçeğini hiçbir durum hafifletemez. Hiçbir kimse cinsel istismara maruz kalmak istemez. Yine hiç kimse cinsel istismara maruz kalmayı hak etmez. Bu gerçeklerin toplumsal olarak algılanması ve içselleşmesi gerekir.

Cinsel Taciz Nedir?

Kişinin isteği dışında, istenmeyen cinsel mağduriyet cinsel tacizdir. Kişilerin dolaylı veya dolaysız bir şekilde, kendi rızaları olmadan cinsel  istismara maruz kalmalarıdır.  Cebirle veya kandırılmak suretiyle (anal, oral, vajinal) cinsel ilişkiye zorlanmaları ya da cinsel uyarılara yönelik davranışlara maruz edilmeleri de cinsel tacizdir. Yaygın olarak görülen cinsel organların gösterilmesi ya da izlenilmesi de cinsel taciz olgusu dahilindedir.

Bilgitor

İlgili Yazılar

Yazar: bilgitor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.