Jean-Paul Sartre ve Bulantı

Jean-Paul Sartre ve Bulantı

Varoluşçuluk hakkında araştırma yapan biri için akla gelmesi gereken ve büyük bir olasılıkla öyle de olan kişi Jean-Paul Sartre’dir. Bu durum ne “ilk Varoluşçu filozof” Kierkegaard, ne de Kafka, Dostoyevski…

Devamı »
Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

1 Mart 1847 İstanbul doğumlu olan Recaizade Mahmut Ekrem, Takvimhane Nazırı Recai Efendi’nin oğludur.  1858’de ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858 yılında Mekteb-i İrfan’ı…

Devamı »
Divanı Lůgati't-Türk ve Kaşgarlı Mahmut'un Kısaca Hayatı

Divanı Lůgati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut’un Kısaca Hayatı

Divan-ı Lügati’t Türk’ün yazarı, Kaşgarlı Mahmud kimdir? Kaşgarlı Mahmud, 11.yy’da yaşamış ve Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Bazı kaynaklara göre Kaşgar’ın Opal kasabasında,  bazı kaynaklara göre de Göl yakınındaki Bars…

Devamı »
Kinaye (Değinmece) Söz Sanatı

Kinaye (Değinmece) Söz Sanatı

Kinaye (Değinmece) Söz Sanatı Hakkında Kısa Bilgiler. Kinaye Nedir? Kinaye Örnekleri ve Özellikleri Kinaye (değinmece); bir sözün gerçek anlamı değil de mecazi anlamının kullanılması sanatıdır. TDK’ya göre, “Bir sözü gerçek…

Devamı »
Servet-i Fünûn Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

Servet-i Fünûn Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyat tarihimizde önemli yeri olan Servet-i Fünûn edebiyatı veya topluluğu, II. Abdülhamid döneminde, Batı edebiyatından etkilenen ve gelişen bir edebiyat hareketidir. Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan yazar ve şairler tarafından…

Devamı »
Kısa Çanakkale Şiirleri

Kısa Çanakkale Şiirleri

18 Mart, Türk milletinin tarihindeki en önemli günlerden biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenler düzenlenecek. Bu yıl, Çanakkale Zaferinin 104….

Devamı »