Tüm Dünya Ülkelerinin Alfabetik Listesi

Tüm Dünya Ülkelerinin Alfabetik Listesi

Bağımsız ülke, yalnızca kendi otoritesine sahip, kendi kendini yöneten bir ülke değil, aynı zamanda bu egemenliğin uluslararası diplomatik olarak tanınan ülke demektir. Günümüzde bu tanıma tam olarak uyan 193 ülke…

Devamı »
Kuzey Amerika'daki Ülkelerin Listesi

Kuzey Amerika’daki Ülkelerin Listesi

Yeni Dünya olarak bilinen Amerika’nın kuzey kesiminde yer alan Kuzey  Amerika’da, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınmış 23 bağımsız devlet vardır. Bu ülkelerden en büyüğü Kanada’dır, bu ülkeyi ABD izlemektedir. Bu…

Devamı »
Asya'daki Ülkelerin Tam Listesi

Asya’daki Ülkelerin Tam Listesi

Asya Asya, dünyanın en büyük kıtasıdır. Asya sınırları içerisinde 50 bağımsız 50 ülke bulunmaktadır. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye hem Avrupa, hem de Asya kıtalarında da bulunmaktadır. Ermenistan ve…

Devamı »
Afrika'daki Ülkelerin Tam Listesi

Afrika’daki Ülkelerin Tam Listesi

Afrika’da toplam ülke sayısı yani bağımsız devlet sayısı 54’dür. Mısır’ın topraklarının küçük bir kısmına Asya’dadır. Ancak Mısır siyasi olarak Afrika Birliğine üyedir. Afrika’nın coğrafik olarak en büyük ülkesi Cezayir’dir. Afrika…

Devamı »
Avrupa'daki Ülkelerin Güncel Listesi

Avrupa’daki Ülkelerin Güncel Listesi

2019 Yılı Avrupa’daki ülkeler Güncel Listesi Son yıllarda bazı ülkelerin ayrılması nedeniyle,  Avrupa ülkelerinin sayısı değişmektedir. Bununla beraber farklı isimler alan ülkeler de vardır. Örneğin Çekoslavakya artık Çekya Cumhuriyeti adını…

Devamı »
Sosyal Devlet Nedir? Türkiye'de Sosyal Devlet İlkesi

Sosyal Devlet Nedir? Türkiye’de Sosyal Devlet İlkesi

20.yüzyılda Batı demokrasilerinde ortaya çıkmış olan sosyal devlet veya refah devleti kavramı, devletin sosyal barışı sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini meşru ve gerekli gören bir…

Devamı »