Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri, Kısaca

Türklerin ilk yazılı eseridir. Doğu Göktürklerin tarihine Işık tutar. Söylev türünde yazılmıştır. Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir. Hem dini hem de din dışı konular işlenmiştir. Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir. Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar. Kitabelerde idarecilerin ve sultanların halkı aydınlatması, yaptıklarının hesabını halka vermesi söz konusudur. Kitabeleri Strahlenberg bulmuş, 1893’te Wilhelm Thomsen okumuştur. Bir yüzleri Göktürk alfabesiyle, diğer yüzleri Çince yazılmıştır.

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özelliklerini Madde Madde Yazmak Gerekirse:

1. Türk milliyetçiliğinin temel kitabı olarak kabul edilirler.
2. Orhun alfabesiyle yazılmışlardır.
3. Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleridir.
4. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinlerdir.
5. Sosyal devlet anlayışı hakimdir.
6. Siyasetname özelliğindedirler ve öğüt verirler.
7. Abidelerle ilgili ilk bilgileri Cüveyni vermiştir.
8. Abideleri ilk okuyan kişi Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen’dır.
9. Toplamda 6 anıttan oluşur fakat en önemlileri; Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilenlerdir.
10. II.Göktürk (Kutluk) Devleti’ne aittirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mezuniyet Töreninde Ne Giymeli? Kıyafet Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
Önceki Mezuniyet Töreninde Ne Giymeli? Kıyafet Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
Divanı Lůgati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut’un Kısaca Hayatı
Sonraki Divanı Lůgati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut’un Kısaca Hayatı