Halil İnalcık Kimdir?

Halil İnalcık Kimdir?

Tarih profesörü Halil İnalcık, 1916’da İstanbul doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ilk öğrencilerinden biridir. Fakültenin Yakınçağ Bölümü’nde doktorasını tamamlamış ve 1942-1972 döneminde yine aynı fakültede öğretim üyesi olarak…

Devamı »
Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi

Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi

Klasik Türk Müziği, günümüzde Türk Sanat Müziği adıyla anılmaktadır.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerek saltanat ve saray çevresini simgelediği gerekse metotsuzluğu, notayı kabul etmemesi ve yılların getirdiği yozlaşmadan dolayı gözden düşmüştür….

Devamı »
Divanı Lůgati't-Türk ve Kaşgarlı Mahmut'un Kısaca Hayatı

Divanı Lůgati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut’un Kısaca Hayatı

Divan-ı Lügati’t Türk’ün yazarı, Kaşgarlı Mahmud kimdir? Kaşgarlı Mahmud, 11.yy’da yaşamış ve Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Bazı kaynaklara göre Kaşgar’ın Opal kasabasında,  bazı kaynaklara göre de Göl yakınındaki Bars…

Devamı »

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri, Kısaca

Türklerin ilk yazılı eseridir. Doğu Göktürklerin tarihine Işık tutar. Söylev türünde yazılmıştır. Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir. Hem dini hem…

Devamı »
Sel ve Taşkın Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Sel ve Taşkın Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Sel ve taşkın kavramları genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır.  Sel, suların bulunduğu yerden yükselerek ya da başka yerden gelmek suretiyle kuru durumdaki yerleri kaplaması olayına denilmektedir. Sellerin oluşum hızlarına göre üç çeşidi…

Devamı »
Narsisizm ( özseverlik) Nedir?

Narsisizm ( özseverlik) Nedir?

Narsisizm (İng. narcissism), kişinin kendisini olağan olmayacak şekilde ve abartılı olarak beğenmesidir. Kişinin kendine aşık olması gibi farklı tanımları yapılan Narsisizm için Öz Türkçe karşılık olarak özseverlik sözcüğü benimsenmiştir. Özseverlik,…

Devamı »