Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi

Klasik Türk Müziği Hakkında Kısa Bilgi

Klasik Türk Müziği, günümüzde Türk Sanat Müziği adıyla anılmaktadır.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerek saltanat ve saray çevresini simgelediği gerekse metotsuzluğu, notayı kabul etmemesi ve yılların getirdiği yozlaşmadan dolayı gözden düşmüştür….

Read more »
Divanı Lůgati't-Türk ve Kaşgarlı Mahmut'un Kısaca Hayatı

Divanı Lůgati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut’un Kısaca Hayatı

Divan-ı Lügati’t Türk’ün yazarı, Kaşgarlı Mahmud kimdir? Kaşgarlı Mahmud, 11.yy’da yaşamış ve Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Bazı kaynaklara göre Kaşgar’ın Opal kasabasında,  bazı kaynaklara göre de Göl yakınındaki Bars…

Read more »

Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri, Kısaca

Türklerin ilk yazılı eseridir. Doğu Göktürklerin tarihine Işık tutar. Söylev türünde yazılmıştır. Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır. Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir. Hem dini hem…

Read more »
Sel ve Taşkın Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Sel ve Taşkın Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Sel ve taşkın kavramları genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır.  Sel, suların bulunduğu yerden yükselerek ya da başka yerden gelmek suretiyle kuru durumdaki yerleri kaplaması olayına denilmektedir. Sellerin oluşum hızlarına göre üç çeşidi…

Read more »
Narsisizm ( özseverlik) Nedir?

Narsisizm ( özseverlik) Nedir?

Narsisizm (İng. narcissism), kişinin kendisini olağan olmayacak şekilde ve abartılı olarak beğenmesidir. Kişinin kendine aşık olması gibi farklı tanımları yapılan Narsisizm için Öz Türkçe karşılık olarak özseverlik sözcüğü benimsenmiştir. Özseverlik,…

Read more »
Atatürkün Askerlik Hayatı

Atatürk’ün Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgisi çocukluk yıllarında başlar.  Bu ilgi hiç bir zaman azalmadığı için ilk öğrenimini tamamladıktan sonra askeri okul sınavına girmiştir. Mustafa Kemal, askeri okul sınavında başarılı olmuş…

Read more »