Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Metabolizma Nedir?

Canlıların hayatını sürdürmesi sırasında var olan bütün kimyasal tepkimelere Metabolizma (yapım-yıkım) adı verilmektedir. Her organizma; üreme, hareket, büyüme, gelişme ve ısı gibi hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmek için dış çevreden çeşitli maddeler ve enerji almak zorundadır. Söz konusu maddeleri ve enerjiyi, yaşamsal etkinlikleri devam ettirebilmek için gerekli olan organik moleküllerin sentezlenmesinde kullanılacaktır. Dış çevreden alınan organik ya da inorganik moleküller, ya önce parçalanarak, yıkıma uğratılarak ya da yıkıma gerek kalmadan gerekli moleküllerin sentezlenmesinde kullanılır.

Daha kompleks yapıdaki moleküllerden oluşan maddelerin organizmada, daha basit yapılı moleküllere yıkımı süreçlerine metabolizmanın katabolizma süreçleri denilir. Daha basit yapıdaki molleküllerin, daha karmaşık yapıdaki molleküllerin sentezinde kullanılması ise anabolizma tepkimeleridir. Organizmada bir reaksiyonun başlangıç maddesinden ürüne dönüşmesi süresince meydana gelen kimyasal değişikliklere ara metabolizma, bu değişiklikler sırasında meydana gelen ara ürünlere metabolitler adı verilir.

Başlıca metabolizma reaksiyonları şunlardır:
Hidroliz reaksiyonları
Kondensasyon reaksiyonları
Oksidoredüksiyon (redoks) reaksiyonları
Fosforilasyon reaksiyonları
Transaminasyon reaksiyonları
Transaçilasyon reaksiyonları
Transmetilasyon reaksiyonları
Transpeptidasyon reaksiyonları
Karboksilasyon/dekarboksilasyon reaksiyonları

Bilgitor aktif Link:
Metabolizma Nedir? Kısa Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Louis Pasteur Kimdir? Kısaca Hayatı ve Bilimsel Çalışmaları
Önceki Louis Pasteur Kimdir? Kısaca Hayatı ve Bilimsel Çalışmaları
Ergonomi Nedir? Çalışma Hayatında Ergonominin Önemi
Sonraki Ergonomi Nedir? Çalışma Hayatında Ergonominin Önemi