Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Ormanların Faydaları ve Önemi

Ormanların faydalarını kısaca iki ana başlıkta incelemek mümkündür.  Ormanların maddi faydaları ve ormanların kolektif faydaları yani tüm insanlığa sunduğu ortaklaşa faydalar. Şimdi ormanların maddi ve kolektif faydalarını kısaca ve maddeler halinde açıklayalım.

Ormanların maddi faydaları

Ormanların maddi faydaları, orman ve ürünlerinin barınma, ısınma, taşınma, dekorasyon, ulaşım gibi daha bir çok alanda kullanılması şeklindedir.Ormanın maddi faydaları için ilk akla gelen şey ısınma amaçlı kullanılmasıdır. Tarihsel süreç içerisinde teknolojik gelişimlerle birlikte kullanım alanı devamlı artmıştır. Isınma amaçlı yani odun olarak kullanımından sonra inşaat ve mobilya sektörlerinde kapı pencere malzemesi ve kereste olarak kullanılmaya  başlanmıştır. Yani kısaca evlerin tavanında, pencerelerin pervazında, iç ve dış kapılarda, oturulan sandalyede, koltukta ve yemek yenilen, ders yapılan masanın yapımında orman ve orman ürünleri kullanılmaya başlanmıştır.

Ormanları oluşturan ağaçların ve diğer ürünler, doğrudan kullanıldığı gibi yan ürünleri de kullanılmaktadır. Bu tali ürünlerden ilaç, boya, parfümeri, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri sahalarında ham madde olarak faydalanılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan orman tali ürünleri; kestane, çam fıstığı, keçiboynuzu, palamut,  sumak, reçine, mazı, ıhlamur çiçeği,  defne yaprağı,  meyan kökü, mahlep ve sığla yağı vb.dir.

Ormanların kolektif faydaları

Ormanın tüm canlıların yaşamına ortak katkı ve faydaları çok büyüktür. Ekonomik faydalarına oranla, ormanların kolektif faydaları ölçülemeyecek kadar fazladır. Ağaçlık alanların fazlalığı yani ormanlaşma arttıkça, bulunduğu bölgenin iklimi, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine geçmektedir. Bunun anlamı don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararların önlenmesi veya azalmasıdır. Ormanların olumlu etkisi ile birlikte nisbi nem fazla olmakta, akarsu ve kaynakların verimliliği, düzenli ve sürekli hale gelmektedir.
Ormanların faydaları kısaca

Ormanlar tarım, hayvancılık, bayındırlık tesislerini koruma özelliğine sahiptir. Erozyon ve heyelanın önlenmesi, yanında karada ve deniz kıyılarında kumulların oluşmasına engel olması ile çok büyük öneme sahiptir. Ormanlaşma ile birlikte bataklıklar kurur. Orman demek saf oksijen kaynağı demektir. Çağımıza özgü tehlike kaynaklarından olan gürültüyü ve hava kirliliğini önler. Bu yönleriyle insan sağlığına olumlu etkiler sunar. Bu özellikleriyle birlikte hayvanlara doğal ev sahipliği yapması, görsel üstünlüğü de ormanların kolektif faydalarından bazılarıdır.

Kaynaklar:
1. Ormanların Faydaları ve Türkiye Ormanları
2. Ormancılık Nedir? Ormancılığın Amacı ve Ormancılık Meslekleri
3. Ormanların Önemi ve Faydaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kısa Çanakkale Şiirleri
Önceki Kısa Çanakkale Şiirleri
18 Mart Çanakkale Zaferi, Anlam ve Önemi
Sonraki 18 Mart Çanakkale Zaferi, Anlam ve Önemi