Bilgitor Blog

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri ve Konuları 0

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri ve Konuları

Bir divan edebiyatı şiir biçimi olan Mesnevi, aruz ölçüsüyle yazılmaktadır. İran Edebiyatında ortaya çıkmıştır ve Fars, Arap ve Osmanlı edebiyatında önemli yer tutmaktadır. Mesneviler, kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşmaktadır. Mesnevinin Özellikleri ve Konuları Mesneviler aşk, dini ve tasavvufi, ahlaki-öğretici, savaş ve kahramanlık, mizah gibi türlü...

Serbest Ticaret Nedir? 0

Serbest Ticaret Nedir?

İnsanların gereksinim duyduğu ürünleri, ekonomik değer taşıyan bir takım nesnelerle değiş tokuş yapması yani alışı ve satışı işlemine ticaret denir. Mal/ürün alış satışı için ilk zamanlar takaslar yapılmakta, yani bir malın yerine başka bir mal verilmekteydi. paranın bulunmasıyla birlikte yapılan ticari işlemlerde para kullanılmaya başlandı....

Vergi Nedir? Verginin Amacı, Türleri ve Tahakkuku 0

Vergi Nedir? Verginin Amacı, Türleri ve Tahakkuku

Vergi, ekonomik faaliyette ( çalışma, alım-satım, kamu hizmeti vb) bulunan kişi ve kurumlardan alınan zorunlu, karşılıksız devlete ödenen paradır. Devletin sunduğu kamu hizmetlerinin kaynağının büyük kısmını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler dışında devletlerin elinde bulunan kamu mallarının işletmesi veya özel sektöre işlettirilmesi de gelirleri oluşturur. Aynı şekilde...

Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman, Niçin Kutlanır? 0

Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman, Niçin Kutlanır?

Hareket, enerjiyle olur. Enerjinin insan yaşamındaki önemi hayati düzeydedir. Canlıların devinimlerini sağlayan, arabaları yürüten, evleri aydınlatan, fabrikaları çalıştıran enerjidir. Bunca önemine karşı, enerji kaynakları ne yazık ki sınırlıdır. Ne petrol yatakları sonsuz, ne maden yatakları bitmezdir. Su ise zaten küresel ısınma nedeniyle hayati bir soruna...

Kişiden Kişiye Araç Kiralama Nedir? 0

Kişiden Kişiye Araç Kiralama Nedir?

Kişiden kişiye araç kiralama nedir? Kişiden kişiye araç kiralamanın sakıncaları nelerdir? İngilizce peer-to-peer carsharing, person-to-person carsharing, peer-to-peer car rental ,olarak kişiden kişiye araç kiralama anlamında kullanılan uygulama. Bu uygulama sayesinde araç sahipleri, araçlarını saatlik, günlük gibi kısa süreliğine başkalarına kiraya vermektedir. Kişiden kişiye araç kiralama...

Ahilik Nedir? Kısaca Amaçları ve Önemi 0

Ahilik Nedir? Kısaca Amaçları ve Önemi

Kısaca kardeşlik anlamına gelen Ahilik, 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretileri doğrultusunda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. İlk kez Kayseri’de debbağ (deri) esnafı arasında dayanışma teşkilatı olarak ortaya çıkmıştır. Ahilik, daha sonra Kayseri, Kırşehir ve Konya”nın yanında diğer şehirlerde de yaygınlaşmıştır. Esnaflar arasında birlik, kardeşlik ve...