Kısaca Romantizm

Kısaca Romantizm

Romantizm (Coşumculuk) 19. yüzyıl başlarından ortalarına kadar Avrupa’da bütün sanat dallarını ve felsefeyi etkilemiş entelektüel bir akımdır. Romantizm akımında Fransız İhtilali sonrasında yaşanan sosyolojik gelişmelerin etkileri vardır. Romantizm, Klasisizme tepki…

Devamı »
Claude Monet Impression

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

Empresyonizm (İzlenimcilik),  resimle başlayıp diğer sanat dallarını da etkileyen bir sanat akımıdır. Empresyonizm adını ünlü Fransız ressam Claude Monet’nin izlenim: Gün Doğumu adlı tablosundan almıştır. Fransa’da ortaya çıkıp, tüm dünyada…

Devamı »
Maniyerizm (Üslupçuluk) Nedir?

Maniyerizm (Üslupçuluk) Nedir?

Maniyerizm (Üslupçuluk), 1520-1580 yılları arasında ortaya çıkan bir sanat biçemidir. Maniyerizm, Rönesans’ta ortaya çıkan estetik algıya tepkidir. Söz konusu karşı çıkış ile kendisinden sonra gelen sanat biçemleri (tarz, üslup) ve…

Devamı »
Dada Nedir? Dadaizm (Dadacılık) Hakkında Kısa Bilgi

Dada Nedir? Dadaizm (Dadacılık) Hakkında Kısa Bilgi

Dadaizm (Dadacılık), Fransa, İsviçre ve Almanya’da I. Dünya Savaşı yıllarında (1916-1920 arası) başlamış olan ve nihilist prensipleri esas almış bir kültür sanat akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve…

Devamı »