Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Sorumluluk Nedir? Kişinin Sorumlulukları Nelerdir?

Sorumluluk Nedir? Sorumlulukların Yerine Getirilmesi Niçin Önemlidir?

Kendimize, ailemize, yaşadığımız topluma hatta tüm insanlığa karşı yapmakla yükümlü olduğumuz görevlere sorumluluk denir. Kişisel ve toplumsal olmak üzere bir çok yükümlülüğümüz vardır. Her insanın kendi kişisel ve toplumsal yapısına göre az ya da çok sorumluluk aldığı durumlar vardır. Burada esas önemli olan sorumluluklarımızın ne kadar çok olduğu değil ne kadar yerine getirdiğimizdir.

Sorumluluk Nedir? Sorumluluk Çeşitleri ve Sosyal Sorumluluk Nedir Kısaca

Sorumluluklar, kişinin yaptığı işe, kişinin ekonomik durumuna, aile yapısına, fiziki durumuna ve fiziki yapısına göre farklılık göstermektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere kişinin toplumsal yapı içerisindeki rolü onun sorumluluklarını belirlemektedir. Örneğin; Ahmet, babası ağır hasta olan bir çocuk olsun. Annesi ev hanımıdır ve bir mesleği yoktur. Ahmet’le beraber ailede 5 kişi bulunmaktadır. Ahmet ortaokul 3. sınıf ve ailenin en büyük çocuğudur. Böyle bir durumda Ahmet hem ailesinin geçimini sağlamak hem de kendi okulunda başarılı olmak gibi ağır bir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalabilir.

Sorumluluk Çeşitleri, kişinin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik yaşama göre değişebilir. Zaman zaman sorumluluklarımız artabilir ya da azalabilir. Sorumluluklarımız arttıkça üzerimizdeki yük artacaktır. Bu durumda daha dikkatli ve daha çok çalışmamız gerekir.

Bir Sosyal Sorumluluk Projesinde bulunmak, Erdemli Bir davranıştır.
Bir Sosyal Sorumluluk Projesinde bulunmak, Erdemli Bir davranıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sosyal Sorumluluk
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Kişisel Sorumluluk
  • Ekonomik Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk, kendimiz ve ailemizin dışında geneli ilgilendiren bir gönüllü olarak üstlenilmiş bir yükümlülüktür. Bireysel sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde semtimizdeki, ülkemizdeki insanlara karşı aldığımız yükümlülüklerdir.  Kişisel çıkarları söz konusu olmaz. Yaptığımız işin özü başka insanlar için çalışmaktır. Örneğin, kitabı olmayan okullar için, kitap kampanyası düzenlemek böylesi bir çabadır.

Sorumlulukları isteğe bağlı, yani gönüllü olarak ve mecburi olmak üzere iki şekilde düşünebiliriz. Gönüllü sorumluluklar kişinin isteğiyle belirlenirken, mecburi olanları ise kişinin mutlaka yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin askerlik yapmak her Türk gencinin görevidir, askerliğin gerektirdiği hal ve davranışları yapmak zorunlu olup kendisi sorumluluğu altında olan durumlar olup, kesinlik ifade etmektedir. Mecburi olan şeklinde ise aynı zamanda yasal mevzuat devreye girmektedir. Örneğin öğrencilere; illi Eğitim Bakanlığı ders programlarına göre eğitim öğretim yılında verilecek konular için görev paylaşımı, okul müdürü tarafından yapılır.

Sorumluluk kısaca kişinin kendisine ve topluma karşı olan saygısının gereği, üstlenmiş olduğu yükümlülüktür.

Kaynak: https://www.bilgitor.com/sorumluluk-nedir-kisinin-sorumluluklari-nelerdir/

Sorumluluk Nedir? Kişinin Sorumlulukları Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman, Niçin Kutlanır?
Önceki Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman, Niçin Kutlanır?
Dünyada Dil Aileleri Hakkında Bilgiler, Liste Halinde Kısaca
Sonraki Dünyada Dil Aileleri Hakkında Bilgiler, Liste Halinde Kısaca