Stagflasyon Nedir?

Stagflasyon

Bugünlerde çok sık duyduğumu bir kavram olan Stagflasyon kısaca enflasyonla resesyonun aynı anda görülmesi durumdur. Ekonomideki işsizlik oranının artması ve fiyatların da hızla yükselmesi söz konusudur. 1970 yılında İngilizcede stagnant  yani durgun ile inflation (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) sözcüklerinin birlikte kullanılmasıyla türetilmiştir.

Stagflasyon, gerek Klasik İktisat Teorisi, gerekse de Keynesyen Teori’ye göre paradoksal bir durumdur (normal koşullarda enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı vardır. Yani biri düşerken diğeri yükselir. Ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir).  Ekonomilerde enflasyon, toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonucu oluşur. Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamaz duruma gelir.  Çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak iş gücü kalmamıştır. İstihdam sorununun ekonomistler tarafından sürekli güncel tutulması bundandır. Nitekim durgunluk, istihdamın düşmesidir.

Gelişmekte olan ülkelerin temel ekonomik problemlerinde kronik bir durum olan olgu düşük istihdamdır. Toplam talebin artması durumunda -ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır- toplam arz, istihdam edilebilecek serbest iş gücü olmasına karşın artırılamaz çünkü üreticiler, üretim araçlarında ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak finansman olanaklarından yoksundurlar. Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin tersine sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek bir sermaye arzına sahip değildir. Bundan ötürü  bu ülkeler, tam istihdamda olmasalar bile, sonuç olarak tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler. Talep artışı, enflasyonist bir etki yaratır.

Sanayileşmiş Ülkelerdeki Durum

Herhangi bir sebeple ekonominin tam istihdamı karşılayamaz hale gelmesiddurumunda toplam talep artışı, istihdam artışını, dolayısıyla arz artışı yaşanmasını sağlar ve fiyat seviyesi dengelenmiş olur. Şayet ekonomi tam istihdamda ise, istihdam artışı sağlanamaz. Bundan dolayı da tüm iş gücü olanakları kullanılmaktadır ve arz artışı sağlanamaz. Bu durumda toplam talep artışı, enflasyonist baskı yaratacaktır.
Stagflasyon ortamında ise ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ekonominin, hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini vermektedir.

Bilgitor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Yazar Hakkında: bilgitor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.