Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri

Atatürk eşsiz, üstün kişilik özelliklerine sahip, çok yönlü bir liderdir. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın doğurabileceği tehlikeli durum ve sonuçları farkedip, millete bunu anlatan odur. Amasya Genelgesi’nde, vatanın parçalanıp bölünme ve millet…

Read more »
Atatürk'ün Çocukluk Yılları

Atatürk’ün Çocukluk Yılları

Mustafa, 1886 yılında okul çağına gelince, gideceği okulla ilgili anne ve babası arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. Annesi Zübeyde Hanım, ilâhiyle Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebine gitmesini ister. Babası Ali Rıza…

Read more »
Hıyanet-i Vataniye Kanunu nedir

Hıyanet-i Vataniye Kanunu Nedir?

29 Nisan 1920 tarihinde çıkarılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan ikinci kanundur. , 12 Nisan 1991’de yürürlükten kaldırılmıştır. Vatana ihanet suçuna ilişkin bir yasadır. Bu kanunla birlikte Türkiye’de vatana…

Read more »
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlânı

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlânı

Cumhuriyet ve Demokrasi Kavramları 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlânı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve demokrasi ile cumhuriyet kavramları birlikte anılr olmuş hatta aynı anlamda kullanılmıştır. Her  iki kelime de…

Read more »
Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Kısaca Temel Özellikleri

Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Kısaca Temel Özellikleri

Osmanlı devlet teşkilatı, devletin yönetimsel (idari), siyasi ve askeri yapılanmasını bütünüyle ele alan bir konudur. Büyük oranda merkezi bir yapılanma özelliği taşıyan Osmanlı’da Padişah, devlet teşkilatında en üst mertebedeydi. Ancak…

Read more »
Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın Yedi Harikası ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası Eski dildeki kullanımıyla acaib-i seb’a-i alem ya da Dünyanın Yedi Harikası , tamamı insanoğlunun emeğiyle oluşan eşsiz, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır.  Dünyanın…

Read more »