Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Kısaca Temel Özellikleri

Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Kısaca Temel Özellikleri

Osmanlı devlet teşkilatı, devletin yönetimsel (idari), siyasi ve askeri yapılanmasını bütünüyle ele alan bir konudur. Büyük oranda merkezi bir yapılanma özelliği taşıyan Osmanlı’da Padişah, devlet teşkilatında en üst mertebedeydi. Ancak…

Devamı »
Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın Yedi Harikası ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası Eski dildeki kullanımıyla acaib-i seb’a-i alem ya da Dünyanın Yedi Harikası , tamamı insanoğlunun emeğiyle oluşan eşsiz, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır.  Dünyanın…

Devamı »
Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşmadır. Mütakere ( antlaşma, (bırakışma )belgesi, Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından imzalanmıştır. Limni adasının Mondros Limanı’nda bulunan demirli Agamemnon zırhlısında gerçekleşen bu mütakere ile birlikte 30 Ekim…

Devamı »
Şeyhülislam Nedir? Kısaca Nitelik, Görev ve Yetkileri

Şeyhülislam Nedir? Kısaca Nitelik, Görev ve Yetkileri

Şeyhülislam veya Osmanlıcadaki kullanılışıyla Şeyh-ül İslam, dini konularda yetki ve bilgi açısından en yüksek mertebedeki kişi anlamına gelmektedir. Osmanlı Devletinde dini mevzulardaki en yüksek yetkili devlet görevlisi şeyhülislamdı. Yaşanan dini sorunlarla ilgili görüşlerini…

Devamı »
Amerikan İç Savaşı, Nedenler ve Sonuçlar

Amerikan İç Savaşı, Nedenler ve Sonuçlar

600 bin kişinin öldüğü Amerikan İç Savaşı (Eyaletler Arası Savaş) ,  tarihinin en kanlı savaşlarından biridir.   Washington’daki yönetim (ABD) ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasındaki savaşa katılan…

Devamı »
Balkan Savaşları, Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Balkan Savaşları, Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Balkan Savaşları, 18. Yüzyıl Avrupa’sında meydana gelen ve tüm dünyada siyasal ve iktisadi olarak etkilemiştir. Bu arada Fransız Devrimi’nin en büyük etkisi de Balkanlar başta olmak üzere birçok bölgede milliyetçilik…

Devamı »