Teknoloji Nedir? Gelişimi, Etkileri, Faydaları ve Zararları

İngilizcede technology, Türkçede Teknoloji olarak kullanılan ve insanlığın gelmiş olduğu son aşamadaki katkısı en önce vurgulanan bir kavramdır. Yunanca kökenli “tekno” sözcüğünden gelmekte olup, beceri, zanaat, el sanatları gibi kavramlarla başlayan gelişimi, çok daha geniş bir kapsama alanı kazanmıştır. İnsanlığın yaşamsal gereksinimlerini hazırlaması, oluşturması için kullandığı araç gereçlerin evrimidir aynı zamanda. Uygulayımbilim olarak Türkçe sözcük kuralına uyarlanan bu kavramın kapsamında,  güç ve bilgiyi kontrol etme, biriktirme, işleme gibi amaçlar için oluşturulan araç gereçler ve makineler vardır. Daha açık bir ifadeyle teknoloji, insan yaşamını kolaylaştırmak için geliştirilen teknikler, süreçler, bilgiler, makineler, bilgisayarlar gibi araçların kendisi olabileceği gibi bu araçların etkileşimli olarak kullanıldığı sistemler de olabilir. Teknoloji, ürün ve hizmetlerin üretilmesi sırasında çıkabilecek sorunları çözmek, niteliği artırmak, süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirilen cihazlar, süreçler ve sistemlerdir.

Teknolojinin başlangıcı, doğal kaynakların insanlar tarafından basit bir araç olarak kullanılmasına dayandırılmaktadır. İnsanlık tarihinin basamakları olan buluşlar, yaşama hizmet eden kolay tekniklerin keşfi bir süreçtir. Yangının nasıl söndürüleceğinin öğrenilmesi bir teknolojidir. Gıda kaynaklarının artırılması için üretimde kullanılan teknikler ile araçlar teknolojidir. Tekerleğin icadı bir teknolojidir. Matbaanın kendisi, kullanılan makineler ve diğer basım araçları ile gelişmeler, radyo, tv, telefon ve internet teknolojidir. Bu araç, gereç ve makinelerin gelişim kronolojisini dikkate aldığımızda teknolojinin küresel varlığı ve etkileri daha iyi anlaşılacaktır. Bundan dolayıdır ki günümüzde artık teknoloji her alan için geçerli ve sürdürülen bir özelliğe sahiptir.

Teknolojinin etkileri

Çevre teknolojisi, Mikroteknoloji, Nanoteknoloji, Nükleer teknoloji, Bilişim ve iletişim teknolojileri, Bilgi teknolojisi, Müzik teknolojisi, Görsel teknolojiler, Endüstriyel teknoloji, Askerî teknoloji, Ev Eğitim teknolojisi · Eviçi teknolojileri, Gıda teknolojisi, eğitim teknolojileri ve sağlık teknolojileri gibi teknoloji kavramları tüm yaşamı, hatta tüm evreni etkilemektedir. Teknolojinin bilinen yararlı etkileri yanında hem yararlı hem de zararlı birçok etkileri mevcuttur. Teknoloji, günümüzün global ekonomisi de dahil olmak üzere birçok yaşamsal alanda çok önemli rollere sahiptir.

teknolojinin faydaları

Faydaları

Teknolojinin faydaları yerine teknolojinin sağladığı kolaylıkları sıralamak daha açıklayıcı olabilir. İnşaattan, denizciliğe, madencilikten tarıma, sağlıktan eğitime, ormancılıktan hayvancılığa ve siyasetten sanata kadar tüm alanlarda tartışmasız kolaylık sağlayan teknoloji sayesinde insanlığın yaşadığı konfor tartışılmaz…

Teknolojideki her yeni gelişme, varılan her üst basamak insanlık için sunulan bir kolaylıktır.  Teknolojik gelişmeler, insanlara küresel ölçekte etkileşim ve ulaşım kolaylığı sağladı. Barınma, beslenme, giyim, bilim, sanat, eğitim, sağlık ve sporda, kısacası yaşamla ilgili her şeyde teknolojinin çok büyük önemi ve faydaları bulunmaktadır. Teknolojinin insanın bireysel ve toplumsal hayatını daha kolaylaştıran, daha konforlu hale getiren yararlarını saymakla bitmez.

Zararları

Şayet teknoloji doğrudan yeni silahları bulma işlevine sahip olmasaydı, “teknolojinin zararları” ibaresi yerine, teknolojinin olumsuz etkileri veya teknolojinin sosyal riskleri ifadelerini kullanmak mümkün olabilirdi.

Teknolojinin zararları
Gelişen silah teknolojileri, teknolojinin doğrudan zarar verici olarak kullanılmasıdır.

Askeri teknolojilerin hızlı ve süreğen olarak ilerlemesi, cop gibi basit bir silahtan son derece gelişmiş akıllı silahlar gibi yıkıcı kabiliyetteki silahlara kadar gelinen seviye teknolojinin ürkütücü yanıdır. Teknolojinin olumsuz amaçlar için kullanılmasıyla birlikte zararlı yönlerini de gündeme getirmektedir. İnsanlığın yok olmasına neden olacak kadar gelişkin silah teknolojileri, özellikle nükleer silahlar ürkütücü bir gerçeğe işaret etmektedir.

Teknolojiyi sürekli olarak insanlığın hayatını ve çabalarını kolaylaştıran bir sistem dahilinde düşünmek yanlıştır. Keza baş döndürücü teknolojik gelişmelerle birlikte istenmeyen sonuçları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlardan en önemlisi çevre kirliliğine neden olma potansiyelidir. Teknoloji ürünlerinin atık madde üretmesi buna örnektir. Teknolojideki gelişmelerin sorumsuzca, doğanın tahribatına neden olacak şekilde kullanılması büyük bir sorundur. Bunun yanında teknoloji bağımlılığı da özellikle gelişmiş ülkelerde sosyal bir sorun olmaya devam etmektedir. Sosyal sorunlardan bahsetmişken, akıllı teknolojiler ve robotik gelişmelerden söz etmeden olmaz. İnsanların yapacağı her işin gelecekte robotlar tarafından yapılabilme potansiyeli, önlem alınması gereken büyük sosyal problemlere işarettir.

Kaynaklar:

Teknolojinin Olumsuz Yönlerini Azaltmak İçin Tavsiyeler
Bilim ve Teknolojinin Hayatımıza Katkıları Nelerdir?

Yazar hakkında bilgi bilgitor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.