Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Turizm Nedir? Ülke Ekonomisine Katkısı Nelerdir?

Turizm, insanların yaşadığı bölgeler dışındaki başka bir bölge veya ülkeye, gezmek, eğlenmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptıkları gezilerin planlanması, talep oluşturulması için alınan teknik önlemler, ekonomik ve kültürel çalışmaların tümüne turizm denir. Bu seyahat eylemini gerçekleştiren kişilere turist adı verilir. Bu gezilerin amacı genel olarak eğlence olacağı gibi kültür ve sağlık amaçlı da olabilir. Ülke içinde gerçekleşen turistik faaliyetlere iç turizm denirken, dışarıdan gelen veya dış ülkelere giden turistlerin yaptığı etkinliklerin tümüne de dış turizm denir.

Turistik amaçlı yapılan gezilerde sadece gezip tozmak değil, kültürel bir alışveriş, bir etkileşim söz konusudur. Bu çift yönlü etkileşimin sonucunda kültürler arası aktarımlar olur. Tarihi ve kültürel nesnelerin tanınmasına ve tanıtılmasına neden olur. Sosyal ilişkiler artar, insani değerlerin geliştirilmesi için fırsatlar ortaya çıkar. Önyargılar yıkılır, yanlış anlaşılmalar düzeltilebilir.

Turizmin ülke ekonomisine katkıları

Turizmin ekonomiye katkısı dolaylı ve dolaysız yollardan olabilir. Dolaysız yol, turistlerin geziler sırasında harcadığı paralardır. Turistler gittikleri yerlerde kaldıkları sürece, ulaşım, konaklama, beslenme, eğlenme ve alışveriş yaparak harcama yaparlar. Harcamalar için gereken parayı kendi ülkelerinden getirdikleri için turistik bölgeye bir döviz girişi olur. Bu durum da ülke ve bölgenin ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlanmış olur.

Turizmin ekonomiye dolaylı katkıları da hem ziyaret hem ticaret deyimiyle açıklanabilir. Örneğin İstanbul’a gezmeye geçen bir Rus turist aynı zamanda bavul ticareti de yapıyorsa bu durumun iki amacı vardır. Keza turizmin amacı doğrudan ticaret yapmak değildir.

 

Turizm sözcüğü ilk defa 21. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa’ya yaptığı yolculuklar için kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra bu eylem, dünya genelinde yaygınlaşınca, turizm sözcüğü de yağın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden sadece varlıklı ve aylak kişilerin yaptığı bu geziler, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak hızla gelişmiştir. Herkesin tatil yapma isteğini artıran en önemli tetikleyiciler ise ulaşım ve teknoloji başta olmak üzere sağlanan önemli gelişmelerdir.

Turistler için konaklama, barınma ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayan oteller, moteller, pansiyonlar, plajlar, lokanta ve gazinolar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Turistik bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri yanında turistik tesislerin yapı kaliteleri, sağlık ve güvenlik görünümleri, çalışan niteliği gibi özellikler de belirleyici olmaktadır.

Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm gelirleri her sene % 4 oranında artış göstermektedir. Bununla birlikte günümüzün en popüler turistik mekanlarını barındıran Avrupa’nın 1995’de % 60 olan turizm gelir payı 2020 yılında % 46’ya düşmesi beklenmektedir. Ülkemizde turizm geliri en yüksek yerler Antalya ve Bodrum’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sivil Savunma Nedir? Sivil Savunmanın Önemi ve Tarihçesi
Önceki Sivil Savunma Nedir? Sivil Savunmanın Önemi ve Tarihçesi
Göz Kararması Nedir? Nedenleri ve Tedavisi
Sonraki Göz Kararması Nedir? Nedenleri ve Tedavisi