Bilgitor

Net ve Güncel Bilgi

Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar

Teknolojik gelişmeler,  kimyasal tesisler, nüfus artışı ve yaşanan göçler nedeniyle karmaşık çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında ekonominin, canlıların sağlığından daha önemli görüldüğü zihniyet nedeniyle bu olumsuz durum daha da vahim hale gelmektedir. Daha çok kâr etmek için doğal kaynaklar hoyratça tüketilmektedir. Kaynakların çıkarılması ve işlenmesi sırasında da ekolojik ve sosyal çevreye büyük zararlar verilmektedir. Çevrenin korunması insani bir sorun olmakta, duyarlı vatandaşların çevre koruma konusundaki yaklaşımlarının herkes tarafından benimsenmesi hedeflenmelidir. Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlar, genel olarak bu amaçlar doğrultusunda kurulmuştur.

Çevrenin korunması, çevre sorunlarının giderilmesi ve çözümü için dünyanın her tarafında gönüllü kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlardan bazıları küresel yani sınırları olmayan bir faaliyet alanı seçmiştir. Örneğin Kanada’da ortaya çıkan bir çevre sorunu için İsviçre çıkışlı bir çevre örgütü gönüllü çalışmalar yapabilir. Bunun yanında bölgesel ölçekte faaliyetleri olan çevre gönüllüsü örgütler vardır. Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlar ise vakıf, dernek ve topluluk şeklinde kamu ve özel yapıda faaliyet göstermektedir.  Bu kuruluşların en bilinenleri ve iletişim bilgileri hakkında hazırladığımız kısa bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…

Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar

Greenpeace

Dünyanın en tanınmış ve en organize çevre örgütü olan Greenpeace, 1971 yılında Kanada’da kurulmuştur. Örgütün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de çevre duyarlılığı noktasında eylem ve girişimleri vardır. Temel amacı, çevreye zarar verici irili ufaklı her türlü girişimi önlemek, duyarlılık oluşturmaktır.
Greenpeace’in amacı, gezegenimizin tüm çeşitliliğiyle yaşamı destekleyebildiğinden emin olmaktır.
Greenpeace aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek için çabalar:
Her türden biyoçeşitliliğin korunması
Okyanusların, toprağın, havanın ve su kaynaklarının tahrip edilmesini engellemek
Barışa, küresel silahsızlanmaya ve şiddetsizliğe destek vermek

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)

Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar: WWF

100’ü aşkın ülkede çalışmalar yürütmektedir. WWF, uluslararası bir doğa koruma kuruluşu olup, tüm dünyadaki yaşam alanlarını ve canlı türlerini koruma amacı gütmektedir. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin öncülüğünde kurulmuştur. 2001 yılında ise WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu olarak WWF-Türkiye ünvanını almıştır. Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıf olan WWF-Türkiye, çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar ile yürütmektedir.

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Türkiye’de faaliyet gösteren çevreci kuruluşlar: Tema vakfı

Türkiye’deki hemen herkesin çevre ve doğa örgütü denilince ilk akla gelen kuruluş Tema’dır. 1992 yılında İstanbul’da kurulan Tema Vakfı’nın sayısız ağaçlandırma ve orman çalışması vardır. Tema Vakfı’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı büyük yankı uyandırmıştır.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

ÇEKÜL

ÇEKÜL ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kuruldu. ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla ses getirmiştir.

Küresel Çevre Derneği (Global Environment Organisation – GEO)

Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar: Küresel Çevre Derneği

Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 2005 yılından itibaren çalışmalar yürütmektedir. Derneğin amacı; çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektir.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
Kırsal Çevre Derneği
Sürdürülebilir Çevre Derneği
Güney Marmara Doğal Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED)
Troya Çevre Derneği
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
Ordu Çevre Derneği
Balkan Çevre Derneği
Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
Munzur Çevre Derneği
Gümüşlük Çevre Derneği
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği

Ülkemizdeki Gönüllü Çevreci Kuruluşlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Toprak Nedir? Oluşumu, Yapısı ve Toprak Çeşitleri
Önceki Toprak Nedir? Oluşumu, Yapısı ve Toprak Çeşitleri
Gezegenler Hakkında Kısa Bilgiler
Sonraki Gezegenler Hakkında Kısa Bilgiler