Verem Hakkında Kısa Bilgiler

Verem Hakkında Kısa Bilgiler

Verem (tüberküloz) bilinen en eski hastalıklarından biridir. Verem, Kara Sevda Hastalığı, tüberküloz veya ince hastalığı denir… Tedavisi mümkün olan ve nedeni bilinen, korunmanın mümkün olduğu bir hastalıktır. Tüm bunlara karşın halen dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıkların başında yine verem gelir.  Dünyada yılda üç milyonu aşkın kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir.  Yaygınlık açısından ise durum çok daha ciddidir. Tüm insanlığın üçte biri tüberküloz ile tanışmış durumdadır. Yılda 8 milyon yeni verem teşhisi konulmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun  büyük bir bölümü Mycobacterium tuberculosis bakterisi karşılaşmıştır. Hastalık çoğunlukla fark edilmeden geçirilmektedir. Bakteri çok dirençli olup, vücutta uyur bir şekilde kalmaktadır. Şayet kişinin savunma sistemi zayıflarsa uyuyan bakteri, hastalık oluşturma riski oluşturur. Hastalanan kişinin tanısı konulduktan sonra mutlaka en az 6 ay süreyle ilaç tedavisi görmesi gerekmektedir. Tedavi ile iyileşme görülen hastalar Verem Savaş Dispanseri ‘ne kontrole giderler. Önceleri sık olan kontroller daha sonra hastanın durumuna göre daha seyrek olur.

Veremin Tanısı

Verem Hastalığının tanısında, balgam özel boyalar ile boyandıktan sonra, mikroskopta bakılır. Etken olan Mycobacterium tuberculosisin görülürse ön tanı konulur. Balgamın özel işlemlerden geçirildikten sonra kültüre ekilmesi sonucu, kültürde üremesi de tanıyı kesinleştirir. Bazı durumlarda balgam muayenesinde, hastalık etkeni görülemez iken, kültürde üreyebilmektedir. Balgam muayenesi hemen sonuç verirken, kültür sonucu iki ay gibi bir süre sonunda elde olunmaktadır. Bazı kültür tekniklerinde daha kısa sürede sonuçlar alınabilmektedir.

Akciğer grafisi en çok görülen form olan akciğer tüberkülozunun tanısında diğer önemli bir testtir. Ayrıca hastalık etkeni ile karşılaşılıp karşılaşılmadığını gösteren PPD testi ya da TDT denilen tüberküloz deri testi yapılır.

Hastalığın sık görülen formlarında balgamın mikroskop altında muayenesi, kültüre ekilmesi, akciğer filmi tanı için çoğunlukla yeterlidir. Ancak bakteriyolojik muayene yapmadan, sadece akciğer filmi ile tanı konulması yeterli değildir.

Veremin Tedavisi

Tüberküloz, kesin tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavide rifampisin, izoniazid, pirazinamid ve etambutol içeren antibiyotikler kullanılır. Tedavi süresinde ilk iki ay bu dört ilaç kullanılmaktadır. İki aydan sonraki dört ayda rifampisin ve izoniazid kullanılmaktadır. Hastalığın standart tedavi süresi altı aydır. Bunun yanında tedavi süresi; tüberküloz basilinin tuttuğu organ, dirençli basille enfekte olma durumu, nüks ya da kronik vaka olması, eşlik eden diğer hastalıkların varlığı ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

Kaynaklar
Verem Hakkında Kısa Bilgiler
Verem Aşısının Bulunuşu
Tüberküloz nedir?

You May Also Like

4 Comments

  1. Tüberküloz (Verem) bulaşıcı bir hastalıktır. Öksürme ve hapşırma sırasında etrafa yayılan verem mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunması ile bulaşır. #DünyaTüberkülozGünü

  2. 24 Mart Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Dünya Tüberküloz (Verem-İnce Hastalık) Günü olarak kabul edilmiştir. Her gün 28500 vakayla karşılaşılıyor, 4600 ölüm gerçekleşiyor. Tüberküloz dünyanın lider enfeksiyon yaratıcı katilidir. #WorldTuberculosisDay #dünyatüberkülozgünü

  3. Hedefi Veremsiz Bir Türkiye!
    Korkma, saklama, tedavi ol. #DünyaTüberkülozGünü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.